top of page
telenet_smiley_rgb_web (1).png

TELENET ESSENTIAL INTERNET PARTNER VOORWAARDEN

 

Telenet wil basisinternet voorzien voor kwetsbare groepen die thuis geen of zeer beperkte internettoegang hebben, zodat ook zij de kans krijgen om deel te nemen aan de digitale samenleving;

 

Telenet wenst hiervoor samen te werken met erkende (Sociale) Partners zoals OCMW’s, de sociale diensten van universiteiten, scholen en andere organisaties die zich inzetten op digitale inclusie van kansengroepen en personen in een kwetsbare financiële situatie (zoals bijvoorbeeld recht op verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, schooltoelage, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding);

 

De Sociale Partner zal van Telenet geen financiële of andere vergoeding ontvangen voor de diensten die zij in het kader van deze samenwerking en de doelstellingen ervan zal verrichten en de Sociale Partner kan niet als een commercieel tussenpersoon of handelsagent van Telenet worden beschouwd;

De Sociale Partner erkent Telenet Essential Internet enkel voor te stellen aan personen die voldoen aan de Toelatingsvoorwaarden. Indien Telenet op enigerwijze merkt dat de Sociale Partner zich niet houdt aan de toelatingsvoorwaarden voor klanten kan Telenet de samenwerking met de Sociale Partner weigeren of vanaf dan stopzetten zonder verdere verantwoording;

 

De samenwerking is er op gericht ervoor te zorgen dat de juiste doelgroep wordt bereikt, hetgeen kadert in het maatschappelijke doel van de Sociale Partner

 

ToelatingsvoorwaardenTelenet Essential Internet

 

De persoon die geïnteresseerd is in Telenet Essential Internet moet een actief dossier hebben of cliënt zijn bij de Partner om van de Telenet Essential Internet te kunnen (blijven) genieten.

bottom of page