top of page
telenet_smiley_rgb_web (1).png

“Als leerlingen plots wél de online lessen gaan volgen, weet je dat het systeem werkt”


Anno 2022 zijn computers en wifi niet meer weg te denken uit de levens van onze jongeren. Toch heeft één op de vijf gezinnen met een laag inkomen thuis geen internetaansluiting en vaak ook geen computer. Daarom investeren de scholen mee in de digitale geletterdheid van hun leerlingen.

Digitale geletterdheid is belangrijker dan ooit. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op school. Van jongs af aan werken scholieren er met tools als Bingel en Smartschool. “Wij zijn ervan overtuigd dat we onze leerlingen moeten leren wat ze later nodig zullen hebben. Veilig surfen en ICT-vaardigheden behoren daar absoluut toe.” Aan het woord is Frederik Vanhuffel. Als ICT-coördinator van de stedelijke basisscholen van Sint-Niklaas bouwt hij al 15 jaar mee aan de digitale toekomst van de volgende generatie. “Ongeacht je socio-economische achtergrond: je zal in de toekomst met digitale tools geconfronteerd worden. Daarom moet iedereen die vaardigheden meekrijgen op school.”


Digitale kloof Voor de meeste jongeren is al dat digitale werk een vanzelfsprekendheid. Ze groeiden er van jongs af aan mee op en kunnen nu beter met de iPad overweg dan mama en papa. Toch zijn ouders van essentieel belang bij het bijbrengen van attituden. Jongeren die opgroeien in minder-welgestelde gezinnen hebben die basis soms niet. Sommigen komen op school voor het eerst met een computer of tablet in aanraking. “We kiezen er daarom voor om op school van nul te beginnen. We verwachten geen voorkennis van onze leerlingen. Zo proberen we de onderlinge verschillen zoveel mogelijk weg te werken. Al zie je natuurlijk dat sommigen er sneller mee weg zijn dan anderen.” Ook tussen leerkrachten en ouders gaapt soms een digitale kloof. De briefjes en nota’s van weleer zijn vandaag vervangen door onlineberichtjes. Iets dat niet voor elke ouder even evident is. “Onze collega’s werken heel hard om alle ouders mee te krijgen in het digitale verhaal. Als we digitaal niets van hen horen, nemen we al snel de telefoon om poolshoogte te nemen. Vaak volstaat het al om hen even te helpen met het registreren op de platformen. Zeker bij ouders van nieuwkomers is dat vaak een grote drempel.”